วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โออาร์ สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง สนับสนุนค่ายเยาวชนฯ ปีที่ 20        นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนโออาร์อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปูจา นครลำปาง ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีก๋องปู่จา อันถือเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวลำปางโออาร์ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการสนับสนุนทักษะความรู้แก่เยาวชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR นั่นคือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จา หรือกลองบูชาที่มีขนาดใหญ่ โดย โออาร์สนับสนุนการจัดโครงการ ค่ายเยาวชน โออาร์ อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 20 ปี
         เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในการตีก๋องปู่จาให้กับเด็กและเยาวชน ให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีตีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง มาร่วมกิจกรรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดการทดสอบ ประเมินผล และมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองทักษะความรู้ของเยาวชน
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์