วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ จับมือ เซ็นทรัล ลำปาง ผุด “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” สร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดโครงการต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

 วันที่ 30 ส.ค.66  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  โดยนาย จรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ นางอรชร จันทร์วิวัฒนา SVP-Property Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) และ บริษัท คิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด  เพื่อเชื่อมโยงการสร้างรายได้จากชุมชนสู่จังหวัดหวังกระจายเม็ดเงินเพื่อชาวลำปาง  สร้าง ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม เกี่ยวกับภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ สื่อสารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน ภายใต้ 3 มิติหลัก คือ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ กฟผ. พัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)  ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง นับเป็นจุดแลนด์มาร์คที่อยู่ใจกลางด้านการท่องเที่ยว การเดินทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่นี้ นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ จะสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอดจนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่น่าสนใจ  ศูนย์การเรียนรู้ ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่จะจัดแสดงบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2567 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม 

นอกจากนั้น นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ยังได้จับมือกับ นายฐิติพันธ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท คิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร หรือ Farmbook ลงนาม MOU “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะที่จะช่วยต่อยอด เชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น โดยที่ผู้บริโภคสามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต สร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยและพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์