วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง ส่งมอบทรัพย์สินหมู่บ้านอพยพ 4 หมู่บ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้ อบต.บ้านดง มอบให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์

 


วันที่  9 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน อำเภอแม่เมาะ โดยมีนายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายจักรพันธ์ พอจิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดสรรก่อสร้างวัด โรงเรียน สาธารณูปโภค อ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จัดสรรโครงการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน   กล่าวรายงานว่า จากการดำเนินการร่วมกับจังหวัดลำปาง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดสรรพื้นที่ วางผัง และรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ได้ทำการก่อสร้างในพื้นที่จัดสรรดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อส่งมอบให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์  8 รายการ  ประกอบด้วย 

1. สะพาน ถนนเข้า - ออก บริเวณพื้นที่โซนที่ 2

2. ถนนคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง

3. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย

4. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ

5. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง

6. ระบบระบายน้ำแบบฝาปิดหน้าโรงเรียนวัดหัวฝาย

7. ระบบจำหน่ายน้ำประปา

8. ระบบสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐาน

          ซึ่งรายการที่ 1-6 นายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง เป็นผู้รับมอบ ส่วนรายการที่ 7  ทางการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9  เป็นผู้รับมอบ  และรายการที่ 8  ตัวแทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ส่วนขายและบริการลูกค้าลำปาง  เป็นผู้รับมอบ
          สำหรับทรัพย์สินที่ยังไม่ได้รับมอบยังคงเหลือ  โรงเรียนบ้านหัวฝาย  วัดหัวฝาย  ฌาปนสถาน เป็นต้น เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ

          นายอารมย์ ปงลังกา หัวหน้าการจัดการที่อพยพและอำยพ เหมืองแม่เมาะ  กล่าวว่า วันนี้ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินจำนวน 8 รายการเรียบร้อยแล้ว ส่วนอื่นๆอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนจึงจะทำการส่งมอบต่อไป           สำหรับการอพยพเข้าในพื้นที่ได้มีการจัดสรรจำนวนแปลงจัดสรรไว้ 810 แปลง  ขณะนี้มีราษฎรเข้าอยู่อาศัยแล้ว 609 แปลง อยู่ระหว่างทยอยเข้ามาเรื่อยๆหลังจากได้รับค่าชดเชย ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 70  เป็นมูลค่าประเมินสินทรัพย์รวม  เมื่อรับเงินงวดแรกมีเวลารื้อบ้าน 180 วัน  จึงจะจ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ให้    ส่วนระบบสาธารณูปโภค ได้ทำรองรับไว้พร้อมแล้ว เหลืออยู่ระหว่าง 2-3 รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ 

ในส่วนของการประกาศบัญชีของราษฎรที่จะได้รับค่าชดเชย รอบที่ 5 คงเหลือราษฎรของ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ประมาณ 50 ราย และของราษฎรบ้านห้วยคิง  ต.แม่เมาะ 95 ราย  

ทั้งนี้ การอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้ราษฎร 5 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1, บ้านดง หมู่ที่ 2, บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ,บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 อพยพไปในพื้นที่รองรับบริเวณบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง 1,547 ไร่ และบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 อพยพไปในพื้นที่รองรับ  ตำบลแม่เมาะ 590 ไร่


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์