วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

คืบหน้าอพยพบ้านห้วยคิง กระทรวงทรัพย์ฯ อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยา ราษฎร 63 ราย แก้ปัญหาพื้นที่รองรับอพยพบ้านเมาะหลวง

 กรณีการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ  โดยเฉพาะบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ซึ่งยังคงติดปัญหาไม่สามารถอพยพได้เนื่องจากมีผู้บุกรุกพื้นที่รองรับการอพยพ ที่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ จำนวน 63 ราย โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 66 ที่ผ่านมา  นายเพทาย หมุดธรรม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรากร พรหโมบล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่15 เป็นรองประธาน ร่วมประชุม  คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับราษฎรผู้เรียกร้อง จำนวน 63 ราย การประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นแปลงที่ดินในการอพยพให้ราษฎรทราบ และพิจารณาการขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน สำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านนายอารมย์ ปงลังกา หัวหน้าการจัดการที่อพยพและอำยพ เหมืองแม่เมาะ  เปิดเผยว่า สำหรับในส่วนการอพยพราษฎรหมู่บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ จำนวน 476 ครัวเรือน ซึ่งยังไม่สามารถอพยพออกมาได้ เนื่องจากติดปัญหาการบุกรุกพื้นที่รองรับ 590 ไร่ จากราษฎรในพื้นที่ 63 ราย แม้ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้กระทรวงพลังงาน (กฟผ.) จ่ายค่าชดเชยเยียวยาที่ดิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรทั้ง 63 ราย ได้รับค่าชดเชยเยียวยาแล้วออกจากพื้นที่  แต่ได้ถูกทักท้วงจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าในการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่ราษฎรทั้ง 63 ราย จะต้องไม่ซ้ำซ้อน คนกลุ่มนี้จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือมาก่อน  หรือเป็นบุคคลในครัวเรือน หรือครอบครัวขยายเดิม 
จากการตรวจสอบพบว่า 62 ราย จาก 63 ราย เคยได้รับการช่วยเหลือมาก่อนแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหารือเพื่อหาทางออก  สุดท้ายกระทรวงทรัพย์ฯได้พิจารณาแล้วว่า ไม่ขัดข้องในการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยา สั่งกลับมาที่กระทรวงพลังงาน ซึ่งก็รออยู่ว่าทางกระทรวงพลังงานจะดำเนินการอย่างไร  ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี ที่ทำการปลดล็อค 63 รายได้ การอพยพของบ้านห้วยคิง จะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ 


ด้านนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมวา    ทางพลังงานยังคงรอคำสั่งจากกระทรวงทรัพย์ฯอยู่ และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด 

สำหรับความเป็นมาการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ 6  ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน รวมถึงราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ด้วย โดยให้อพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 590 ไร่  (คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว) ซึ่งมีราษฎรจำนวน 63 ราย ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ให้เข้าไปอาศัยในพื้นที่รองรับดังกล่าวได้ โดยราษฎรจำนวน 63 รายนี้ได้ร้องขอต่อทางราชการว่า หากจะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงดังกล่าว ขอให้ทางราชการชดเชย เยียวยา ค่าที่ดินต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรฐานราคาของกรมชลประทานเช่นเดียวกันกับราษฎร 5 หมู่บ้านที่จะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

กระทั่งล่าสุดได้มีความคืบหน้าการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้บุกรุก 63 รายดังกล่าว  ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีมติ ครม.มา 10 ปี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ยื่น รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ เร่งจ่ายชดเชย https://www.lannapost.net/2021/01/63.html


ห้วยคิงจี้เร่งอพยพ https://www.lannapost.net/2020/07/300-63-4.html

ห้วยคิงเดือดจะให้อยู่หรือไป? https://www.lannapost.net/2020/10/2-7-10.html


 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์