วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯนำทีม เครือข่ายโคก หนอง นา อ.แม่ทะ ดำนาปลูกข้าวกิจกรรม “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ” การเอามื้อสามัคคี

 วันที่ 11 ส.ค.66 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกข้าว "ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ" การเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ "โคก หนอง นา" อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ กล่าวต้อนรับ นายอภิบาล เป็งเรือน ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอแม่ทะ กล่าวรายงาน และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เครือข่าย โคก หนอง นา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ ณ พื้นที่โคกหนองนา นายอภิบาล เป็งเรือน ม.1 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  

ผวจ.ลำปาง

นายอำเภอแม่ทะ


          โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างพลังความสามัคคี ความเข้มแข็งแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีการดำนาปลูกข้าว การปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนดั้งเดิม เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาของบรรพบุรุษให้ดำรงไว้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม อันเป็นการสร้างความสามัคคี

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การดำนาปลูกข้าว  การปลูกต้นไม้  กิจกรรมสาธิต "การเผาถ่านโดยเตาใบโอชา"   กิจกรรมสาธิตการสปาเท้าด้วยสมุนไพรและการให้ความรู้เกี่ยวกับ ฮิวมัส โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปางสำหรับเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอแม่ทะ เกิดจากการรวมตัวของพี่น้องเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย จำนวน 27 แปลง ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ดิน การปลูกไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว เป็นต้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรมสู่การพึ่งตนเอง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์