วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ส.ส.ชลธานี ชูประเด็นปัญหากองทุนพัฒนาไฟฟ้ากลางสภาผู้แทนฯ ลั่นเงินมหาศาลแต่ชาวบ้านคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้น

  

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 30 ส.ค.66 ที่ผ่านมา  นายชลธานี เชื้อน้อย  ส.ส.ลำปาง เขต 3 ก้าวไกล ได้มีการอภิปรายถึงประเด็นปัญหางบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในแม่เมาะและในจังหวัดลำปางอย่างไร?

และยังได้พูดถึงเรื่องผลกระทบเรื่องการอพยพชาวบ้านเวียงหงส์ล้านนา บ้านใหม่ฉลองราช ที่ กฟผ.เช่าที่ป่าไม้ครั้งละ 30 ปี แม้มติ ครม.ระบุว่าพื้นที่รองรับการอพยพนี้จะออกเป็นโฉนดให้ แต่จนถึงขณะนี้ชาวบ้านยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์
นายชลธานี เชื้อน้อย  ส.ส.เขต 3 กล่าวว่า  ชาวแม่เมาะ จ.ลำปาง เสียสละทั้งชุมชนเดิม วัฒนธรรม และสุขภาพ ให้ประชาชนทั้งประเทศได้ใช้ไฟฟ้า   แต่คุณภาพชีวิตกลับไม่ดีขึ้น การเสียสละกลายเป็นการบุกรุก  หลายพื้นที่ติดปัญหาพื้นที่ป่า  แม้แต่การออกโฉนดให้ชาวบ้านที่อพยพตามมติ ครม.ก็ล่วงเลยมาเป็น 20 ปี เช่น บ้านใหม่ฉลองราช  บ้านเวียงหงส์ล้านนา และบ้านห้วยคิง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินงบประมาณไปใช้ ป้องกันปัญหาสุขภาพ  ดูแลระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า   แต่จากหนังสือรายงานในปี 64 พบว่า กองทุนซึ่งมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท  มีการอนุมัติเพียง 28 ล้านบาท ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมด  เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่สามารถส่งถึงประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์   ประธานกองทุนคือผู้ว่าฯ โดยตำแหน่งขณะนั้นคือ ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ซึ่งปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว  เรารู้กิตติศัพท์การทำงานของท่านผู้ว่าฯดี  แสดงว่าท่านรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของกองทุนใช่หรือไม่ เหตุจึงความผิดปกติไม่มีการชี้แจงในรายงาน
นายชลธานี กล่าวต่อไปว่า  หลายโครงการมีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณกองทุนฯไม่คุ้มค่า  บางโครงการใช้เงินมหาศาลแต่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

รวมไปถึงภาคการเกษตรที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ  ประสบปัญหากรอบเวลาพิจารณาในการทำประชาคม เพื่อผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน ไปถึงตำบล ถึงจังหวัด และส่งไปยัง กกพ.เชียงใหม่  ส่ง กกพ.กลาง จากนั้นส่งกลับมายังจังหวัด กว่าจะทำการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ทันช่วงเวลาเพาะปลูกของชาวบ้าน กว่าโครงการจะอนุมัติ ก็ไม่ทันช่วงภัยแล้งแล้ว

ส.ส.ลำปาง เขต 3 ย้ำว่า อยากให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นประเภทโครงการไป ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน   และขอให้ตรวจสอบย้อนกลับว่าโครงการนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาปีต่อไป  หวังว่ารายงานในปี 65 จะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์