วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

กฟผ.จัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 500 คนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอำเภอแม่เมาะ 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตา  ในโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 518 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา โดยมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบล จำนวน 500 คน พร้อมมอบงบประมาณ 300,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โดยมีนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นาสัก  นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นางสุมนา  ธรรมเมธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ    ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีปัญหาทางสายตา โดยแว่นตาที่ได้รับจากโครงการแว่นแก้วจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพทางสายตาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ.และบุคลากรในการออกหน่วย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายบุญศรี อินเตชะ ราษฎรบ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กล่าวว่า ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่า กฟผ.จะมาออกหน่วยตัดแว่นตาให้ฟรี ตนเองมีปัญหาสายตายาวตามอายุ ทำให้มีปัญหาในการมองเห็น ประกอบกับการตัดแว่นแต่ละครั้งต้องเดินทางไกลไปในเมืองลำปาง มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดีใจที่ กฟผ.มาตัดแว่นตาให้ฟรีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

ด.ญ.กฤติญา พิมพ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กล่าวว่า มีปัญหาด้านสายตาสั้น ได้ตรวจวัดสายตาและได้แว่นใหม่จาก กฟผ.รู้สึกดีใจมาก ขอขอบคุณ กฟผ.ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้


นายคมศิลป์ นิวรรณเปี้ย ราษฎรบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตาได้เข้าถึง นอกจากจะได้แว่นตาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ในรายที่มีปัญหาสายตาก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้านมาก ต้องขอบคุณ กฟผ.


 กฟผ. ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัด “โครงการแว่นแก้ว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เนื่องในโอกาสที่  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา โดยร่วมกับธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 517 ครั้ง ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศ นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์