วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

“ททท. และ สบร. จับมือร่วมกันยกระดับบุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว เชิงการเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัด กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์”
            วันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้” (Knowledge – based Tourism) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดจาก การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based - Tourism) เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความรู้ ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ยกระดับบุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

            โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ททท. และ สบร. ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based - Tourism)” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มี ทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based – Tourism) ต่อไป
            กิจกรรมที่น่าสนใจจะเป็นกิจกรรมถอดความรู้ กิจกรรมเติมความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสมรรถนะของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แนวคิดการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ แนวคิดการออกแบบเส้นทางความรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชน กิจกรรมออกแบบเส้นทางความรู้ กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเมืองลำปาง ตาม concept เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของการการท่องเที่ยวที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา ที่ ต่อให้โลกจะก้าวไปเร็วขนาดไหน แต่เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางจะทำให้ท่านได้ย้อนเวลากลับไป สัมผัสกับมนตราแห่งอดีต ที่ยังคงความสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งไทย จีน พม่า อินเดีย เป็นต้น ประเพณีความเป็นอยู่ สถาปัตยกรรมที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นไอของอดีต อย่าง เห็นได้ชัด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่คอยให้ได้เดินทางไปสัมผัสถึงความสวยงามและประสบการณ์ที่ หลากหลายจากเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาแห่งนี้ อาทิ ย่านเมืองเก่า ตลาดจีน “กาดกองต้า” การนั่งรถม้าชม เมือง สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอย่างวัดพระธาตุลำปางหลวง ฯลฯ และวัฒนธรรมกลิ่นอายล้านนา ที่ยังปรากฏให้เห็น จากเสน่ห์ความหลากหลายของเมืองลำปางที่ทุกท่านจะได้มาสัมผัส เสมือนการย้อนเวลา กลับมา            การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนากระบวนการทำงานและการ ให้บริการความรู้ ในแหล่งท่องเที่ยวของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การนำเสนอประสบการณ์ การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์