วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

 
นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดลำปางและสระบุรี ที่เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business Center หรือ OASYS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นายสมยศ เปิดเผยว่า OR จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางและสระบุรี ซึ่งมีสถานปฏิบัติการหลักของ OR ตั้งอยู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมหาแนวทางในการสร้างโอกาสเติบโตให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ได้เชิญสื่อมวลชนจากจังหวัดลำปางและสระบุรี มาเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (OASYS) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ OR และธุรกิจ Café Amazon ได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) เป็นศูนย์การเรียนรู้ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ OR ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (QSHE Training) ให้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นมืออาชีพ โดยมีศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง ได้แก่ OR Academy  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ QSHE Training Center จังหวัดสระบุรี ส่วนศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ หรือ OASYS ของ Café Amazon ถือเป็นแหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ แหล่งรวบรวมความภูมิใจของคาเฟ่ อเมซอน ที่จะถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้ที่หลงใหลในกลิ่นและรสชาติของกาแฟ เป็นศูนย์รวมของระบบที่ดำเนินงานแบบมืออาชีพ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมคาเฟ่อเมซอน โรงคั่วกาแฟ และโรงเก็บเมล็ดกาแฟดิบ โรงงานเบเกอรี โรงงานผงผสม และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่ง OR ได้ลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและ Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและรองรับการเติบโตของธุรกิจ Café Amazon และเพื่อสร้างมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยให้ OR ได้รับมุมมองและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเติมเต็มพัฒนาทิศทางดำเนินธุรกิจและแนวทางการสนับสนุนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้ตรงจุด ให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030 รวมทั้งตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง​


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์