วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แถลงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 66 ใช้เงินสะพัด 700 ล้านบาทนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ คพรฟ. คพรต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา


         สำหรับกรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบกรอบงบประมาณ เป็นเงิน 735.04 ล้านบาท โดยแยกเป็นงบในการบริหารจัดการ 29.70 ล้านบาท และงบดำเนินโครงการชุมชน 705.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ตามมติ คพรฟ.ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65  เป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเฉลี่ยเท่ากันทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 35  งบพัฒนาตำบล ร้อยละ 15 งบพัฒนาอำเภอ ร้อยละ 40 และงบพัฒนานอกพื้นที่ร้อยละ 10  


ในปี พ.ศ. 2566  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. ได้อนุมัติแผนงานประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,295 โครงการ งบประมาณ 700.44  ล้านบาท ซึ่ง กกพ.อนุมัติรับทราบ จำนวน 1,265 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 683.73 ล้านบาท    

        โดยให้ความสำคัญอย่างครอบคลุมในทุกมิติ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข จำนวน 219 โครงการ  77.7 ล้านบาทเศษ  ด้านการศึกษา 124 โครงการ 70.8 ล้านบาทเศษ   ด้านเศรษฐกิจชุมชน 407 โครงการ  163.35 ล้านบาท  ด้าน สิ่งแวดล้อม  82 โครงการ  65.3 ล้านบาท  ด้านสาธารณูปโภค  108 โครงการ  96.3 ล้านบาท ด้านพลังงานชุมชน  138 โครงการ  164.73 ล้านบาท และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 169 โครงการ  46.89 ล้านบาท  ความคืบหน้าโครงการชุมชน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.66  อนุมัติจำนวน 1,265 โครงการ  มีการผูกพันสัญญา 1,174 โครงการ และไม่สามารถผูกพันสัญญาทันตามระยะเวลาที่กำหนด 62 โครงการ 40.87 ล้านบาท   มีการยกเลิก 29 โครงการ   11.9 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 707 โครงการ  เป็นเงิน 302.47 ล้านบาท  และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 467 โครงการ

นอกจากนี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ได้ยกตัวอย่างโครงการที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน Smart Hospital ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่เมาะงบประมาณเกือบ 7 แสนบาท  โครงการพัฒนาระบบการจัดยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ อ.แม่เมาะ 3 ล้านบาท โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีโดรนบังคับเพื่อการเกษตร ต.แม่เมาะ เกือบ 5 แสนบาท และโครงการติดตั้งไฟฟ้า high mast  ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง งบประมาณเกือบ 10 ล้านบาท เป็นต้น

จึงได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศ นอกพื้นที่ประกาศ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบโดยทั่วกัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์