วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พอแล้วดี The Creator รุ่น 8...ปิดคอร์สแล้ว มุ่งส่งสุขแห่งการเกื้อกูลโลก เกื้อกูลกัน สู่สังคม


       พอแล้วดี The Creator โครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ผนวกกับหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งในด้าน ผลกำไร สังคมแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและโลกที่พอดีกับทุกชีวิต จัดงานแถลงข่าว “สรุปผลงานโครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น 8 ปี 2566 และแนะนำโครงการ พอแล้วดี รุ่น 9 ปี 2567โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator และได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น 8 มาร่วมงานด้วย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), โซโค (SOCO) โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มานิตย์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ ชั้น 11 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน


 

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๖ โครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 8 จำนวน 20 แบรนด์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ร่วมกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 ผ่านการพัฒนาแบบระเบิดจากข้างใน ให้เกิด “พอแล้วดี The Creator” ที่พร้อมจะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกไปพร้อมๆกันด้วย โดยพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสังคม และโลกควบคู่กันไปอย่างสมดุล ยั่งยืน

 

“ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ ผ่านการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ เพราะการที่เราจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากเข้าใจคำว่าพอก่อน จึงจะสามารถสร้างแบรนด์   สร้างธุรกิจ ที่มีความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงได้  โดยที่ผ่านมาโครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดีที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการมาแล้ว 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 134 แบรนด์ ที่ผ่านๆมา น้องๆ The Creator ได้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วมากมายหลายคน อาทิ คุณมานิตย์ เจ้าของ  Manit Group,  คุณกาญจนา เจ้าของแบรนด์ BWILD ISAN, คุณนครินทร์ เจ้าของแบรนด์ YANO, เชฟคำนาง เจ้าของเฮือนคำนางขอนแก่น, คุณธนพงศ์ ต่อ เพนกวิน เจ้าของเพจผู้ชายขายบริการ และผู้นำกลุ่ม SME ร้านอาหารที่เน้นการสร้างธุรกิจอาหารแบบเกื้อกูลกัน, คุณเอ๋ วิชชุลดา เจ้าของแบรนด์ WISHULADA ผู้สร้างสรรค์ขยะสู่งานศิลปะระดับนานาชาติ, คุณปิ่น ศุรตา แบรนด์ PIN METAL ART ผู้เสกสรรค์เศษเหล็กให้เป็นเศษวิเศษ สู่งานประติมากรรมชั้นสูงระดับนานาชาติ  น้องๆเหล่านี้เป็น The Creator ที่เข้าร่วมโครงการใหญ่แบบ 3 เดือน อย่างเต็มที่ทุกเวิร์คชอป แต่ที่น่าชื่นใจคือ น้องๆอีกหลายคนที่เข้าร่วมในโครงการ พอแล้วดีสัญจร ที่จัดเพียงจังหวัดละ 2 วันก็ได้ประโยชน์ที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง จากการเรียนรู้ การทำธุรกิจอย่างรู้จักตนและเกื้อกูลคน สังคม และ โลกเช่นกัน และในปีหน้า เราก็พร้อมจะเปิดโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น 9 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก ของธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดพอแล้วดี สัญจร 4 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ตามภูมิภาคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี” ดร.ศิริกุล กล่าวสรุป

ภายหนังจากร่วมกิจกรรมกับโครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น 8 มานาน 3 เดือน ตัวแทนนักธุรกิจได้ร่วมนำเสนอผลลัพธ์จากการเรียนรู้ และการสานต่อ การทำธุรกิจแบบพอแล้วดี อาทิ  คุณณัฐวุฒิ ชวินกุล ธุรกิจที่ปรึกษาด้านแบรนด์และความยั่งยืน แบรนด์ Greatter Good เผยว่า เขาได้รู้จักการจัดการเงินอย่างเหมาะสม และหมั่นเติมความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้คงที่ แต่เน้นเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานของทีม อีกทั้งยังศึกษาและติดตามเทรนด์ความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

 


ขณะที่ คุณภูวดล ลายจิรธาดา ธุรกิจร้านอาหาร Vegan Delivery แบรนด์ Mercy Republic เล่าว่าร้านของเขายังคงเป็นสไตล์ไทยสตรีท ฟิวชั่น เน้นภาพลักษณ์ไม่ต้องแสนดีแต่มีเมตตา ที่สนุก เท่ห์ๆ กวนๆ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ควบคู่กับความใส่ใจสุขภาพด้วยการใช้ผักปลอดภัยจากสารเคมี ทว่าเพิ่มขึ้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพื่อให้มีข้อมูลมากพอที่จะรู้เท่าทัน รู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ ที่สำคัญมีการคำนึงถึงผลลัพธ์ของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและมีแผนรองรับเสมอ

 


ฟาก คุณต้นฝัน พิพัฒธาดา ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออร์แกนิค แบรนด์ บ้านไร่ต้นฝัน จากความมุ่งมั่นตั้งใจอยากส่งมอบสุขภาพแข็งแรง และส่งต่อพลังแรงใจผ่านเมล็ดข้าวกล้องที่ตัวเธอและครอบครัวทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยเหมือนครอบครัวของเธอ ด้วยการนำวิถีออร์แกนิคไปปรับใช้ ควบคู่กับการเปิดใจ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ หากประสบกับปัญหา ให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างรอบคอบ และที่สำคัญคือเธอสามารถต่อยอดจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 


ปิดท้ายที่ คุณจิรยา ประพรต ธุรกิจเพื่อสังคมในจังหวัดจันทบุรี แบรนด์ เสน่ห์จันท์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักเมืองจันท์บ้านเกิด จึงอยากเติ่มเสน่ห์ให้แก่เมืองจันท์ดวยการสืบานภูมิปัญหาชุมชน ควบคู่กับการฟื้นฟูเมืองจันทบุรีจากคนจันท์เพื่อคนจันท์ ซึ่งจากที่ได้เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี The creator รุ่น 8 ส่งผลให้เรารู้จักากรทำงานร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการเคารพต่อคนเมืองจันท์ เคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

 

และเพื่อให้สังคมได้รู้จักโครงการ และสัมผัสถึงความก้าวหน้าที่จับต้องได้ จึงได้มีการจัดงาน พอแล้วดี Market ระหว่างวันที่ 2-5.2566 ที่ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมี ตลาดนัดเทศกาลของดีๆ ความคิดดีๆ เพื่อเป็นของขวัญและความสุขให้กับหลายๆ ชีวิต ผ่านแนวคิด “ยิ่งให้ยิ่งได้”  นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของนักธุรกิจ พอแล้วดี The Creator ทั้ง 8 รุ่น กว่า 30 แบรนด์ยั่งยืน ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

“พอแล้วดี The Creator” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ พลิกฟื้นประเทศไทย ด้วยการพัฒนาแบรนด์นักธุรกิจไทย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลกอย่างแท้จริง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “พอแล้วดี The Creator” ได้ที่ เฟสบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator

กอบแก้ว แผนสท้าน....เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์