วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สธ. เผยอัตราการตายจากการจราจรของไทยอยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก หนุนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การจราจรเพิ่ม


20 ธ.ค. 66 – นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมเวชศาสตร์การจราจร หัวข้อ “ภาพใหม่เชิงระบบสู่งานเวชศาสตร์การจราจร เทคโนโลยี การจัดการ และเวชปฏิบัติ” (New Ecology of Traffic Medicine: Technology, Management & Clinical practice)

โดยนายสันติ กล่าวว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรสร้างความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 มีมูลค่าความสูญเสียของประเทศ รวม 642,743 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ของ GDP และจากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด ระบุว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการตายจากการจราจรทั้งโลกอยู่ที่ 15 ต่อแสนประชากร ประเทศไทย อยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ซึ่งการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การจราจรที่มีความรู้ความสามารถและมีจำนวนที่เพียงพอ จะมีส่วนสำคัญต่อการลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร

การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้แพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในงานเวชศาสตร์การจราจรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศความปลอดภัยการจราจร ทั้งด้านเทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง รูปแบบการจัดการจราจรยุคใหม่ นวัตกรรมด้านการจัดการความปลอดภัย วิทยาการทางการแพทย์ด้านการป้องกันและการรักษา ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือนำไปสู่การสร้างสรรค์มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์