วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

พระสาธิตเป็นตัวแทน อ.แม่เมาะ ยื่นข้อเสนอถึงคณะกรรมาธิการพลังงาน ขอให้ กกพ.ปรับเกณฑ์จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน 5 ประเด็น

 


            พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ และประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง นำตัวแทนประชาชนอำเภอแม่เมาะ ที่ยื่นเสนอขอปรับหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต่อคณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 ม.ค.67 ที่ผ่านมาโดยได้มีการยื่นข้อเสนอถึง กกพ. ผ่านคณะกรรมาธิการพลังงาน ใน 5 ประเด็น คือ

1.ขอให้ กกพ.ปรับเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะแบบใหม่ ให้ยึดหลักความมากน้อยของประชากรแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีประชากรมากควรได้รับงบประมาณมาก หมู่บ้านที่มีประชากรน้อย ควรจะได้รับงบประมาณน้อย

2.ขอให้ กกพ.อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันหรือให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกหรือก่อนฤดูแร้ง เพื่อให้การเพาะปลูกเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

3.ขอให้ กกพ.เพิ่มการจัดสรรค์เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ด้านที่ 7แผนงานด้านอื่นๆ ได้แก่การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นให้มากขึ้น

4.ขอให้ กกพ. เพิ่มการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเยียวยาผลกระทบด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะซึ่งแพทย์รับรองว่าป่วย โดยเทียบให้กลุ่มสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน รวมเป็น 46 หมู่บ้าน

5.ขอให้ กกพ.กำกับดูแลการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างมีธรรมาภิบาล ควรปรับสัดส่วนกรรมการให้ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้พิการ ตัวแทนศาสนา และตัวแทนด้านอื่นๆ เข้ามาเป็นกรรมการ


หลังการประชุมร่วมกันแล้ว ทางคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ นายชลธานี เชื้อน้อย ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดลำปาง พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนคณะกรรมาธิการพลังงาน ลงพื้นที่เชิญทุกภาคส่วนประชุมหารือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเร็วๆ นี้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่เพื่อปรับแก้ระเบียบให้เกิคความทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไป

         จากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  พระสาธิต ธีรปญโญ พร้อมด้วย พระยงยุทธ ทีปโก  ในนามเลขานุการอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นธรรมมูลนิธิโพธิยาลัยติดตามหลวงพ่อยงยุทธ ทีปโก   ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมมูลนิธิโพธิยาลัย ได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการปรับหลักเกณฑ์การทำหนังสือเดินทางของพระให้ง่ายขึ้น โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.ในระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ    และจัดให้โรงพยาบาลจัดสถานที่รักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุและสามเณรอาพาธเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศด้วย
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์