วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรี ร่วมจ่ายเงินเยียวยาราษฎรบ้านเมาะหลวง 63 ราย เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพให้แก่บ้านห้วยคิงวันที่  31 ม.ค.67 ที่ห้องประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง  ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ( นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ) และคณะ  ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในการมอบเงินเยียวยาให้แก่ราษฎรเข้าครอบครองพื้นที่รองรับการอพยพบ้านเมาะหลวงจำนวน 63 ราย  โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพยาน 


ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาฯ พร้อมด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง พลังงานจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านเมาะหลวงหมู่ 8  ตัวแทนราษฎรผู้ครอบครองที่ดิน และ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย เยียวยาฯ พร้อมจัดเก็บเอกสารของราษฎรจำนวน 63 ราย โดยการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาฯ ดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

            สำหรับการจ่ายค่าชดเชยครั้งนี้ สืบเนื่องจากการอพยพราษฎรครั้งที่ 7  ในส่วนของบ้านห้วยคิงหมู่ 6  ต.แม่เมาะ เป็น 1 ใน 5 หมู่บ้าน ที่ไม่สามารถย้ายไปยังพื้นที่รองรับการอพยพใหม่บริเวณบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ เนื่องจากมีราษฎรเข้าครอบครองพื้นที่รองรับการอพยพอยู่ จำนวน 63 ราย          ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรอพยพ 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติให้ กฟผ.ติดตามเร่งรัดการอพยพโยกย้ายราษฎรบ้านห้วยคิงไปยังพื้นที่รองรับการอพยพใหม่บริเวณบ้านเมาะหลวง และดำเนินการจ่ายเงินค่าเวนคืนให้กับราษฎรบ้านห้วยคิงที่มีการสำรวจไปแล้ว  ทั้งนี้เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าผลการหารือและข้อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวงที่เป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง  

กฟผ.ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาฯ เพื่อพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารหลักฐาน กำหนดเวลา สถานที่ วิธีการจ่ายเงิน  การจ่ายเงิน การตรวจสอบรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง  จนกระทั่งมีการจ่ายเงินให้แก่ราษฎรบ้านเมาะหลวง 63 รายเป็นที่เรียบร้อย  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์