วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

เชิญชวนชาวลำปางและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญฉลองสมโภชเสนาสนะ วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง


        เนื่องด้วยวันที่ 26-28 มกราคม 2567 วัดท่าโทก ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง  จัดพิธีทำบุญฉลองสมโภชเสนาสนะ ซึ่งทางคณะสงฆ์-สามเณร พร้อมคณะศรัทธาวัดท่าโทก ได้พร้อมใจกันก่อสร้างเสนาสนะ ภายในวัด มีรายการดังนี้  • ปี พ.ศ.2559 สร้างศาลาไตรลักษณ์+ศาลาโรงครัว  
  • ปี พ.ศ.2560 ปิดทองคำแท้ พระมงคลชัย พระประธานอุโบสถ
  • ปี พ.ศ.2563 สร้างศาลาร่มเย็น , สร้างห้องน้ำผู้สูงอายุ และสร้างกำแพงทิศตะวันออก
  • ปี พ.ศ.2564 สร้างห้องน้ำ 16 ห้อง ห้องสรงน้ำ 
  • ปี พ.ศ.2565 สร้้างศาลา "รุ่งเรืองธรรม"

        บัดนี้การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางวัดท่าโทก พร้อมคณะศรัทธา จักได้ถวายเป็นสมบัติใน พระพุทธศาสนา สืบต่อไป
กำหนดการ

  • วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะศรัทธาวัดทำโทก แห่ครัวตาน ไทยทาน ร่วมทำบุญ
  • วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567เวลา 16.00 น. คณะศรัทธา หัววัดต่างๆ แห่ครัวตาน ไทยทาน ร่วมทำบุญและเวลา 17.00 น. รับชมการแสดงดนตรีจาก วงเดอะเพอะ 
  • วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 ช่วงเช้า พิธีถวายเสนาสนะ  

Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์