วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ธกส.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 1 จังหวัดลำปางมีผู้โชคดีทั้งหมด 129 ราย


เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการชำระดีมีโชค โดยมีการจัดงานออกรางวัลโครงการชําระดีมีโชค ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องโถงชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่นั้น ธ.ก.ส. ซึ่งจังหวัดลำปางของเรา มีผู้โชคดีทั้งหมด 129 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้


หมายเหตุ : สําหรับรางวัลที่ 6 มีผู้ถูกรางวัลไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่ธนาคารประกาศ ธนาคารจะดําเนินการนํารางวัลดังกล่าว ไปสมทบกับการออกรางวัลในครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อรับรางวัลดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาทําการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะรับภาระจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากรแทนผู้ถูกรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ สามารถรับได้ที่ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ โดยธนาคารจะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง

รางวัลที่ 2 - 6 บัตรกํานัล ธ.ก.ส. (Gift Voucher) และรถจักรยานยนต์ สามารถรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาตามประกาศของธนาคาร จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์