วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้ว่าฯลำปาง ออกประกาศห้ามเผา ใครฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 


นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง  ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง มีใจความว่า

ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และการเผาพื้นที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศกำหนดให้ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภท ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและปฏิบัติแล้ว นั้น

จากการตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) และค่าฝุ่นละออง (PM2.5) ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า มีจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 1,650 จุด ซึ่งเกิดมากเป็นอันดับ 1 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 25 วัน ติดต่อกัน และวันที่ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) สูงสุด มีค่า 99.5  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จึงประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน กำกับดูแลพื้นที่แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เน้นประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาในที่โล่งทุกกรณี หากพบผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์