วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เร่งแก้ปัญหากำจัดจอกหูหนู ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม หลังพบแพนักท่องเที่ยวไปติดกลางน้ำ


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การกำจัดวัชพืช และแนวทางแก้ไขปัญหาวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ณ บริเวณท่าเรือแพสำเภาทอง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วย นายนายพิทักษ์ ยศแก้วอุด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายนเรศ หมายหมั้น นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม นายกิตติศักดิ์ กำแพงทิพย์ ปลัดอำเภอแจ้ห่ม และนายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การกำจัดวัชพืช และแนวทางแก้ไขปัญหาวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ณ บริเวณท่าเรือแพสำเภาทอง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเรือแพเขื่อนกิ่วลม-สำเภาทอง ให้สารถประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ หากการดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วลมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์