วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (R-cheewa Fix It Center) กิจกรรมสร้างช่างชุมชน ( 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยนายมานิต อุ่นเครือ ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (R-cheewa Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) หลักสูตรช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ มีครูสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ ครูประจำสาขา เป็นวิทยากร เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข” เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมช่างชุมชนให้มีทักษะอาชีพช่าง สร้างอาชีพเสริม และขึ้นทะเบียนช่างชุมชน โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์