วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ม.กีฬาแห่งชาติ ร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดหลักสูตรปฏิบัติการฯ นวดแผนไทยและสปา ให้นักศึกษามีประสบการณ์ฝึกปฎิบัติงานสถานที่จริง

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนายแพทย์ขจร วินัยพานิช งนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ  พร้อมเปิดโครงการอบรมหลักสูตรด้านการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมการทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 โดยมี ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ผศ.ดร. อิศเรศร์ ไชยะรักษาการตำแหน่งคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เภสัชกรคมสัน อมรพิชญ์ เภสัชกรชำนาญการ  และนายกริชชากร บุตรพิชัย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ร่วมเป็นสักขีพยานนายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า การร่วมมือดังกล่าว เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการร่วมกัน  รวมทั้งพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เนื่องจากเรามีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการสอนทางด้านทฤษฎี ส่วนการปฏิบัติที่ดีทีสุดคือสถานประกอบการจริง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข  ในอนาคตหวังว่าเด็กจะได้รับความรู้ที่ดีสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และมีงานทำแน่นอน  ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาจะนำเรื่งอนี้ไปต่อยอดในวิทยาเขตอื่นๆที่มีอยู่ต่อไป ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้บริหารวิทยาเขตลำปาง ที่ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์