วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จ.ลำปาง ส่งมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

        วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น.ที่ห้อง Green Room ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 โดยมี นางสาวอัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ        กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาสในจังหวัดลำปาง ได้มีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ประสบปัญหาฐานะยากจน โดยการรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ และทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมบริจาคจำนวนมาก        สำหรับวันนี้เป็นการมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 26 คน หลังจากนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง จะดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้นักเรียนในครอบครัวยากจนทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปางต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์